The vast history and heritage of Schweppes goes back to over 235 years. Nowadays, its trademark ownership and commercialization belongs to different companies around the world. Schweppes International Limited, a company of Suntory Beverage & Food Ltd, is proprietor of the Schweppes® trademark and its associated business in the following countries: Andorra, Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Italy , Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal , San Marino, Slovakia, Spain, Sweden and Switzerland

Schweppes

Betingelser og forudsætninger

VILKÅR FOR BRUG AF HJEMMESIDEN
Denne side beskriver vilkårene for brug af vores hjemmeside www.schweppes.dk for gæster og for registrerede brugere. Læs venligst disse vilkår grundigt før du begynder at bruge hjemmesiden. Ved at bruge hjemmesiden tilkendegiver du, at du accepterer brugervilkårene og at du indvilliger i at overholde dem. Hvis du ikke er enig i disse brugervilkår, undlad da venligst at benytte vores hjemmeside.

INFORMATION OM OS
www.schweppes.dk er en hjemmeside, som styres af Schweppes International Limited (”SIL”). SIL er registreret i England og Wales under virksomhedsnummer 191968 og har sit registrerede kontor på Albemarle Street, London W1S4HQ, England, og sin primære forretning på MediArena 5-6, 1114 BC Amsterdam-Duivendrecht, Holland.

ADGANG TIL VORES HJEMMESIDE
Adgang til hjemmesiden www.schweppes.dk er kun tilladt midlertidigt, og SIL forbeholder sig ret til uden varsel at tilbagetrække eller ændre den service, der tilbydes på vores hjemmeside (se nedenunder). SIL er ikke ansvarlig, hvis der af den ene eller anden grund ikke er adgang til vores hjemmeside på et hvilket som helst tidspunkt eller i en hvilken som helst periode. Fra tid til anden begrænser vi muligvis adgangen til visse dele af vores hjemmeside eller til hele vores hjemmeside til brugere som har registreret sig hos os.

Hvis man vælger eller bliver udstyret med en brugeridentifikationskode, et password eller enhver anden oplysning som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal man behandle denne information som fortrolig, og man må ikke give den videre til tredjepart. SIL har ret til til enhver tid at eliminere enhver brugeridentifikationskode eller ethvert password, uanset om de er valgt af brugeren eller er allokeret af os, hvis en bruger efter vores mening ikke har overholdt en hvilken som helst betingelse i disse brugervilkår.

Du er selv ansvarlig for at foretage alle nødvendige tiltag for at have adgang til vores hjemmeside. Du er også selv ansvarlig for at sikre, at alle personer, som får adgang til vores hjemmeside gennem din internetforbindelse, er bevidste om disse vilkår, og for at de overholder dem.

INTELLEKTUELLE RETTIGHEDER
Ved at benytte vores hjemmeside anerkender du at SIL er ejeren og/eller licensindehaveren af alle intellektuelle rettigheder på vores hjemmeside samt af materialet, der er publiceret på det. Dette indhold er beskyttet af copyrightlove, varemærkelove, (registrerede) designlove og traktater rundt om i verden. Alle sådanne rettigheder forbeholdes.

Du må udskrive een kopi og downloade uddrag af en hvilken som helst side eller sider fra vores hjemmeside til din personlige brug, og du må henlede andre personers opmærksomhed i din organisation på materiale, som findes på vores hjemmeside.

Du må ikke ændre udskrifter eller digitale kopier af materialer, som du har udskrevet eller downloadet, på nogen som helst måde, og du må ikke bruge illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafik, uden at de er i sammenhæng med tilhørende tekst.
Vores status (og andre angivne bidragsyderes status) som forfattere til materialet på vores hjemmeside skal altid angives.

Du må ikke bruge materialerne på vores hjemmeside til kommercielle formål uden at opnå forudgående skriftlig licens eller tilladelse til at gøre dette fra SIL.
Hvis du udskriver, kopierer eller downloader en hvilken som helst del af vores hjemmeside i uoverensstemmelse med brugervilkårene, vil din ret til at benytte vores hjemmeside øjeblikkeligt ophøre, og du skal, ifølge vores valg, returnere eller tilintetgøre alle kopier af materialer, som du måtte have fremstillet.

TILLID TIL INFORMATION PÅ HJEMMESIDEN
Kommentarer og andre materialer på vores hjemmeside har ikke til hensigt at fungere som rådgivning om, hvad man skal sætte sin lid til. Derfor afskriver SIL sig ethvert ansvar for tillid til sådanne materialer i relation til en hvilken som helst gæst på vores hjemmeside eller i relation til personer, som på anden måde er blevet informeret om hjemmesidens indhold.

VORES HJEMMESIDE ÆNDRES JÆVNLIGT
Vi tilstræber at opdatere vores hjemmeside jævnligt, og vi kan til enhver tid ændre indholdet. Hvis behovet opstår, kan vi stoppe for adgang til hjemmesiden eller lukke den ned på ubestemt tid. Alt materiale på vores hjemmeside kan være uaktuelt på et hvilket som helst tidspunkt, og SIL er ikke forpligtet til at opdatere materialet.

VORES ANSVAR
Materialet, som findes på vores hjemmeside, tilbydes uden nogen form for garantier eller betingelser med hensyn til dets korrekthed. I den udstrækning som loven tillader det udelukker vi, de andre medlemmer af vores gruppe af virksomheder og tredjeparter forbundet med os udtrykkeligt:

Alle betingelser, garantier og andre vilkår som måtte indeholdes i gældende regler eller andre former for gældende love.
Ethvert ansvar for direkte, indirekte eller deraf følgende tab eller skade forårsaget af en hvilken som helst bruger i forbindelse med vores hjemmeside eller i forbindelse med brug, manglende mulighed for brug eller skade som et resultat af brug af vores hjemmeside, hjemmesider forbundet med den og alle materialer, som findes på den inklusive, uden begrænsninger, samt ethvert ansvar for:

  • tab af indkomst eller omsætning
  • tab af forretning
  • tab af profit eller kontrakter
  • tab af imødesete besparelser
  • tab af data
  • tab af goodwill
  • tabt ledelses- eller kontortid
  • ethvert andet tab eller skader af en hvilken som helst art, uanset hvordan disse er opstået og uanset om årsagen er tort (inklusive forsømmelighed), kontraktbrud eller andet – også når det kan forudses.

Dette påvirker ikke nogen anden form for ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses under gældende lovgivning.

OPLYSNINGER OM DIG OG DINE BESØG PÅ VORES HJEMMESIDE
Ved at bruge vores hjemmeside erklærer du dig indforstået med, at SIL behandler oplysninger om dig, og du erklærer, at alle oplysninger, som du har afgivet, er korrekte.

UPLOADING AF MATERIALE TIL VORES HJEMMESIDE
Alt materiale, som du oploader til vores hjemmeside, betragtes som ikke fortroligt og som værende uden ejendomsret, og SIL har ret til at bruge, kopiere, distribuere og offentliggøre sådant materiale til ethvert tænkeligt formål til tredjeparter. SIL har også ret til at afsløre din identitet over for tredjeparter, som hævder, at materiale, som er overført eller uploadet af dig til vores hjemmeside, udgør en krænkelse af deres intellektuelle rettigheder eller af deres ret til privatliv.
SIL er ikke ansvarlig over for nogen som helst tredjepart for indholdet eller korrektheden af materialer, som er overført af dig eller af en hvilken som helst anden bruger til vores site.

Vi har ret til at fjerne alt materiale overført af dig til vores hjemmeside, hvis vi finder, at sådant materiale ikke overholder vores betingelser.

VIRA, HACKING OG ANDRE OVERTRÆDELSER
Du må ikke misbruge vores hjemmeside ved forsætligt at overføre vira, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores hjemmeside, til serveren hvor vores hjemmeside ligger eller til en hvilken som helst server, computer eller database forbundet med vores hjemmeside. Du må ikke angribe vores hjemmeside via et adgangsblokerings-angreb eller et distribueret adgangsblokerings-angreb.

Ved at krænke disse regler begår du muligvis en kriminel handling ifølge gældende lovgivning. SIL anmelder ethvert sådant brud til de relevante myndigheder og samarbejder med disse myndigheder ved at afsløre din identitet over for dem. Hvis en sådan krænkelse forekommer, vil din ret til at bruge vores hjemmeside øjeblikkeligt ophøre.

SIL er ikke ansvarlig for tab eller skader forårsaget af et distribueret adgangsblokerings-angreb, vira eller andet teknologisk skadeligt materiale, som måtte inficere din computer, dens programmer, data eller andet proprietært materiale på grund af din brug af vores hjemmeside eller på grund af, at du downloader materiale, som findes på hjemmesiden eller på enhver hjemmeside, som måtte være forbundet med den.

LINKS TIL VORES HJEMMESIDE
Du må linke til vores hjemmeside, så længe at du gør det på en måde, som er fair og lovlig og som ikke skader vores omdømme eller udnytter det, men du må ikke etablere links på en sådan måde, at nogen form for forbindelse, billigelse eller anbefaling fra vores side fremgår, hvis en sådan ikke findes.

Du må ikke etablere et link fra nogen anden hjemmeside, som ikke ejes af dig.
Vores hjemmeside må ikke frames på nogen anden hjemmeside, og du må heller ikke lave et link til nogen anden del af hjemmesiden end forsiden. SIL forbeholder sig ret til uden varsel at tilbagetrække tilladelser til links. Hjemmesiden, som du linker fra, skal på alle måder overholde vores brugervilkår.

Hvis du ønsker at gøre brug af materiale på vores hjemmeside ud over på den måde, som er beskrevet ovenfor, skal du venligst adressere din henvendelse til SIL’s kontaktperson for denne hjemmeside.

LINKS FRA VORES HJEMMESIDE
Hvor vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider og ressourcer tilvejebragt af tredjeparter, er disse links kun tilvejebragt af hensyn til at videregive oplysninger til dig. Vi har ingen kontrol over indholdet af disse hjemmesider eller ressourcer og tager ikke ansvar for dem eller for tab eller skader, som måtte være et resultat af din brug af dem.

JURISDIKTION OG GÆLDENDE LOV
Det hollandske retssystem har komplet jurisdiktion over ethvert krav, som baserer sig på eller er relateret til et besøg på vores site, selv om vi forbeholder os ret til at føre sag mod dig, hvis du krænker disse vilkår i dit eget land eller i et hvilket som helst andet land. Disse vilkår styres af hollandsk lovgivning.

AFVIGELSER
SIL kan ændre disse brugervilkår på et hvilket som helst tidspunkt ved at ændre denne side. Du forventes at tjekke denne side fra tid til anden for at notere dig, hvis vi har foretaget ændringer, idet de er bindende for dig. Nogle af reglerne indeholdt i disse brugervilkår kan også blive erstattet af regler eller notitser, som er offentliggjort andre steder på vores hjemmeside.

DINE BEKYMRINGER
Hvis du har bekymringer angående materiale, som findes på vores hjemmeside, kontakt da venligst schweppes@os-group.com.

Tak for at du besøgte vores hjemmeside.